Meester L. E. Visserhuis - DJVDL

Zorg

Description

Na een aantal voorstudies werd duidelijk dat een uitbreiding van het Joods bejaardenhuis aan de Doorniksestraat niet mogelijk was. Door de Gemeente werd een terrein toegewezen in Benoordenhout.
Dit project is in principe bestemd voor de herhuisvesting van de huidige bewoners van het verzorgingshuis aan de Doorniksestraat. Dit zijn 45 bewoners met een indicatie voor intramurale verzorgingshuiszorg. Deze bewoners hebben allen een leeftijd variƫrend tussen de 75 en 102 jaar.
Voor de toewijzing zijn de de volgende criteria gehanteerd.
De Joodse identiteit.
De indicatie van de toekomstige bewoner (AWBZ of PGB indicatie voor extramurale zorg)(scheiden van wonen en zorg).
Bij voorkeur ouder dan 65 jaar.

Als architect zijn wij betrokken geweest bij de bouw van het eerst huis voor deze doelgroep. Als kenner van de Joodst gebruiken lag het voor de hand dat wij ook weer ingeschakeld zouden worden voor deze nieuwbouw. Op verzoek van de bouwheer, Ceres Projecten Den Haag, is er gekozen voor een samenwerking tussen de architecten Rijk Rietveld en Hans van den Broek.

Dit Multi disciplinaire project bestaat uit:

  • 5 kleinschalige woongroepen voor intramuraal verblijf
  • Een Loofhut
  • Accommodatie voor een instructie/oefenbad
  • Een kinderdagverblijf voor drie peuter- en kleutergroepen.

Opdracht

  • Woonzorgcentrum
  • Ceres projecten
  • Den Haag, 2009
  • bvo 10.623 m2