Da Costaschool

Renovatie, Scholen

Description

De oude Da Costaschool kon wegens ruimtegebrek het programma niet langer huisvesten, waardoor nieuwbouw werd overwogen. Dit zou betekenen dat ook de beeldbepalende, historische gevel zou verdwijnen, wat een belangrijk element vormt in het beschermde stadsgezicht Duinoord. Daarom is bij dit ontwerp voor een unieke compromis gekozen, waarbij de gevel wordt gehandhaafd en volledig wordt gerestaureerd tot in oorspronkelijke staat. Om toch het ruimtegebrek te ondervangen, is door het toevoegen van een verdiepingsvloer het oppervlak toch aanzienlijk vergroot. Deze ingreep vraagt om creatieve oplossingen op de knelpunten, zoals het toepassen van een split-level ter hoogte van de ramen op de eerste verdieping. Het nieuwe plan huisvest een basisschool van negen klassen, een speellokaal dat door de onderbouw als gymzaal wordt gebruikt en een peuterspeelzaal met naschoolse opvang.

 

Opdracht

  • Basisschool met 8 klassen incl. peuterspeelzaal en naschoolse opvang
  • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
  • Den Haag, 2004
  • boo 1535 m2