Zuidwalschool - DJVDL

Scholen

Description

De Zuidwalschool is een nieuw gebouwde school op dezelfde plek als het voormalige gebouw, aan de Zuidwal. De kern van de school bestaat uit drie lagen in een bouwdeel, met aansluitend een bouwdeel van twee lagen. De entree ligt precies in het hart. De lokalen kijken zo veel mogelijk uit op de speelplaats en ook het speellokaal ligt op de begane grond.

De buitenspeelruimte is gemaximaliseerd door de achtergevel tegen de rooilijn van de lepelstraat te bouwen. De drie mooie bomen op de speelplaats stonden er al en hebben het bouwproject glansrijk overleefd.

Voor de gevels is gekozen voor een donkere gevelsteen, met witte kozijnen. Het plein is rustig gehouden met een keramische steen in een gelijkende kleur. Zo past het uiterlijk van de Zuidwalschool goed bij de omgeving. Door een deel van de gevel als dak te bekleden met dakpannen, worden de grotere bouwdelen zoals de gymzaal natuurlijk opgenomen in de omgeving.

De twee monumenten aan de zijkant van de school zijn volledig gerenoveerd en opgeleverd als woonhuizen.

 

Opdracht

  • Basisschool met 17 lokalen, een gymzaal en NSO
  • Dienst OCW
  • Den Haag, 2007