Willem Dreesschool - DJVDL

Renovatie, Scholen

Description

De Willem Dreesschool was met drie verdiepingen en zolder te groot geworden en ook te duur in beheer en onderhoud. Het ontwerp van DJVDL maakt dat de scholen in het onderwijskwadrant beter aansluiten op de bebouwde omgeving. Bovendien is het ontwerp makkelijk uit te breiden.

De gemeente verkoos nieuwbouw boven onze aanvankelijke renovatieplannen, waar studentenwoningen in het gebouw zouden
worden ingepast. DJVDL heeft daarom een vervangend nieuwbouw ontwerp gemaakt voor twee scholen in dit kwadrant. De nieuwe Willem Dreesschool telt twee verdiepingen, en sluit daarmee beter aan op de omringende bouwblokken. Daarnaast is het gebouw uitgevoerd in geel metselwerk en witte kozijnen, wat typerend is voor de leidende stijl in deze wijk: Nieuwe Haagse School.

Het gebouw kan een extra verdieping hebben, mocht uitbreiden in de toekomst weer nodig zijn. Ook voldoet de Willem Drees, zoals al onze scholen vanaf 2013, aan de Frisse Scholen norm.

Opdracht

  • Grote basisschool 16 klassen, gymzaal, PSZ (2), BSO, speellokaal
  • Haagse scholen
  • Den Haag, 2013
  • (bvo) 3020 m2