De Oranjeschool

Renovatie, Scholen

Het schoolgebouw aan de Westduinweg 127 werd gebouwd in 1916 was bijna 2x te groot geworden voor de Oranjeschool, en de school was toe aan vernieuwing. De markante gevel, namelijk de hoekoplossing met twee kopgevels, is deels gerenoveerd, danwel teruggebouwd. Dit geldt ook voor de gymzaal, die is verplaatst. Dit had als voordeel dat er zo twee gescheiden speelplaatsen konden bestaan.

Om de bruto/netto verhouding te optimaliseren is in het gymgebouwtje een extra verdieping te geplaatst (de nok van dit gebouwtje was ruim 10 meter hoog), wat gebruikt wordt door de naschoolse opvang.

Het schoolgebouw maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Statenkwartier.

Opdracht

  • Basisschool met 8 klassen, gymzaal en BSO
  • SCOH en Triodus
  • Den Haag, 2011
  • bvo 2278 m2