De Koetsveldschool

Scholen

Description

De Koetsveldschool is een school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, voor zowel SO als VSO. De zeer moeilijk lerende kinderen leren lezen, rekenen en schrijven, maar ook om samen te werken en samen te leven. Het onderwijsmotto is: gewoon waar het gewoon kan en alleen speciaal waar dat nodig is. De plattegrond voor de Koetsveldschool is transparant en compact en is gebouwd rondom de verdiept aangelegde gymzaal en voorziet in de veelzijdige behoeften van de school. De vaklokalen liggen op de eerste verdieping. De verkeersruimtes liggen dieper in het gebouw en niet aan een gevel, maar hebben wel daglicht dankzij vides langs het centrale bouwdeel en lichtkoepels op het dak. Op het dak is een open omsloten ruimte voor buiten gym gemaakt, waar in de pauzes bovendien druk wordt gevoetbald. Een net zorgt ervoor dat de ballen niet over de rand verdwijnen. Voor de leerlingen is er ook een grote restaurantkeuken waarin zij zelf vers, gezond en betaalbaar eten maken. Dit wordt in de kantine verkocht. De gekozen compacte bouwstijl zorgt voor een relatief klein geveloppervlak, wat gunstig is voor omgeving, onderhoud en milieu. De gevels zijn uitgevoerd in rood metselwerk. Het overstek ter plaatse van de hoofdingang en de diverse terrassen zorgen voor een levendig beeld.

Opdracht

  • Nieuwbouwschool met 16 klassen, gymzaal en bijzondere ruimtes
  • SCOH
  • Den Haag, 2010