Gasthuis st. Jan de Deo - DJVDL

Renovatie, Zorg

Description

Het oorspronkelijke gebouw stamt uit de jaren ’60 en voldoet precies aan het ‘traditionele bejaardenverzorgingshuis’. Kleine kamertjes, wat personeelsvoorzieningen en een recreatiezaal. De regelgeving, financiering eisen, maar vooral ook de opvatting over ouderenzorg van nu vragen om vernieuwing.

De financiering van de intramurale verzorging is van overheidswegen geminimaliseerd en alleen gericht op ‘zware zorg’ patiënten. De opdracht was om dit beleid toekomstgericht vorm te geven.

In het bestaande gebouw worden de kleine woonunits samengevoegd tot één appartement van 63 m2. Elk appartement krijgt geavanceerde domotica voorzieningen en een sanitaire blok dat geschikt is voor het verplegen van bewoners met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.
Voor de uitbreiding van het complex is gekozen voor 4 kleinschalige woongroepen voor 6 bewoners. Elke woongroep heeft een eigen woonkamer en keuken. Een gedeelde overdekte patio functioneert als beschermd buitengebied voor de bewoners.

Opdracht

  • Ontwikkelen bestaande bouw, toevoeging 4 kleinschalige woongroepen
  • Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo
  • Millingen aan de Rijn, 2015
  • bvo nieuwbouw 1599 m2
  • bvo renovatie 3718 m2