Eshoeve - DJVDL

Zorg

Description

Het verpleegcentrum De Eshoeve is in 1995 als nieuwbouwcomplex opgeleverd. Dit algemeen gemengde huis voor intramurale zorg biedt onderdak voor bewoners met zowel een somatische, als met een psychogeriatrische beperking. In de vier vleugels aan de zuidwestkant van het gebouw zijn 120 wooneenheden ontworpen in 8 groepen van elk 15 bewoners, met gezamenlijke keuken en sanitair.
Een langwerpige straat verbindt enerzijds de vier woonvleugels en anderzijds een eveneens langwerpig gebouw, waarin ondersteunende voorzieningen zoals restaurant, kapsalon en fysiotherapie zijn ondergebracht.
Het verbinden van de wooneenheden met de openbare functies biedt de bewoner extra bewegingsvrijheid. Dit sluit aan op de gedachte dat het ook voor de bewoner met psychiatrische problemen van belang is om direct van de openbare voorzieningen gebruik te kunnen maken. Door deze “middenstraat” is het gebouw geïntegreerd naar de omgeving, de duinen en het park.
Aan de entreezijde op de kop van de “middenstraat” is de entree van het voormalige categoraal Joodse verzorgingshuis. Na de verhuizing van het Mr. L.A. Visserhuis naar een locatie elders in de stad is in dit deel van het gebouw De Eshoeve Residentie ondergebracht. Hierdoor is het multifunctionele karakter van het complex zelf nog versterkt.
Vanaf de realisatie van dit complex is in het gebouw een synagoge ondergebracht ter vervanging van de synagoge aan de Harstenhoek weg in Scheveningen.

Opdracht

  • Zorgcentrum met 120 wooneenheden geriatrische bewoners intramuraal, 30 wooneenheden somatische bewoners intramuraal en 47 zelfstandige appartementen met zorg
  • Haagse Wijk- en Woonzorg
  • Den Haag, 1995
  • bvo 45.000 m2