Ds D.a. van den Boschschool - DJVDL

Scholen

Description

Een nieuw gebouw die het huidige schoolgebouw aan de Erasmusweg zal gaan vervangen. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen. De nieuwbouw school zal meer ruimte bieden en voldoen aan alle huidige gestelde eisen.
Door het bestuur is gekozen om niet alleen ruimte te bieden aan de school, maar een samenwerking aan te gaan met een kinderdagverblijf. Het is een integraal kind centrum, voorzien van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool met gymzaal en buitenschoolse opvang. Zo is het gebouw een groot deel van de dag in gebruik.

De nieuwbouw wordt in het midden van de locatie geplaatst zodat aan beide zijden van het gebouw speelruimte ontstaat. Aan het Heeswijkplein ruimte voor de kleinere en aan de Erasmusweg voor de grotere kinderen.
Drie bouwblokken samen vormen het nieuwe gebouw. Het verhoogde bouwblok met het afgeronde dak, biedt ruimte aan het speellokaal, personeelsruimte en de gymzaal op de verdieping. Het bouwblok evenwijdige hieraan aan de andere zijde, is de vleugel met het kinderdagverblijf en 2 ruimtes voor de buitenschoolse opvang. Deze hebben een aparte entree en zijn los van de school te gebruiken. In het middelste blok ligt de hoofdentree met de leslokalen en de kantoren.

Opdracht

  • In uitvoering
  • IKC; 15 groepen basisschool met gymzaal, PSZ (2), BSO (2), KDV (3) en speellokaal
  • SCOH
  • Den Haag, 2016
  • bvo 3168 m2